دیسپرشن های اتیلن وینیل استات

wax 902

این دیسپرشن ها کاربرد های زیادی در رنگ های متالیک دارند از برخی گریدهای آن برای بهبود خواص مکانیکی استفاده می‌شوند .