رزین‌های پلی استر اشباع

polyester

رزین های پلی استرT دسته ای از پلی مر ها میباشند که دارای گروه های عاملی استری در شاخه اصلی هستند ، که در رنگ های ترموست (رنگ های کوره ای و دو جزئی) کاربرد دارند.