رزین‌های پلی استر غیر اشباع

polyester

رزین های پلی استر غیر اشباع، دسته ای از پلی مر ها میباشند که دارای گروه های عاملی استری در شاخه اصلی میباشند و دارای خاصیت ترموستی می‌باشند.