رزین آلکید

long oil

این نوع از رزین ها بر پایه اسید چرب های گیاهی ساخته می‌شوند و در رنگ‌های صنعتی، ساختمانی و اتومبیلی قابل استفاده می باشد.