بیس کوت

رنگ‌های متالیک و دو پوششه

 رزین آکریلیک یا پلی استر به همراه سلولز استات بوتیرات (CAB) از اجزای اصلی این پوشش‌ها هستند. به هر دو روش اسپری دستی و الکترو استاتیک اعمال می‌شوند. در صورت وجود ذرات پیگمنت صدفی و یا وجود خمیرهای آلومینیومی به همراه سایر پیگمنت‌ها، این رنگ‌ها، رنگ‌های متالیک نام‌گذاری می گردند. رنگ‌های دو پوششه به سبب اعمال یک لایه کلیر کوت به صورت تر بر روی بیس کوت به این نام، نامگذاری شده اند. از خواص اصلی این گروه می توان به مقاومت نوری، مقاومت رطوبتی، مقاومت به مواد شیمیایی، مقاومت به کارواش و براقیت مناسب آن ها اشاره کرد. هر دو دسته رنگ های متالیک و دو پوششه با کلیر کوت اعمال می گردند.