Aks-Bonyangozar

بنیانگذار

به‌نام خالق و صانع یکتا

اینجانب از سال 1345 با دستمایه‌ای از دانش عملی و تجربه ای که از پدرم کسب نمودم، با دستگاه مکانیکی ساده ای که امروز به مشابه سمبل و نشانه ای گرانمایه و افتخار آفرین در این مرکز تولیدی است،در کارگاهی کوچک با اتکاء بر موهبت قادر متعال و کسب فیض از ذات لایزالش و همچنین با تکیه بر پشتکار و تلاش خویش فعالیتم را آغاز کردم.

اکنون بسیار مایه سرور و سرافرازی است که حاصل تلاش بی وقفه در این راه،مورد ارزیابی آن سرور معزز واقع شود.

مهم اینکه رعایت صداقت پاکی ودرستکاری در تمام مراحل زندگی بخصوص در این حرفه،متاعی است گرانمایه برای تقدیم بدرگاه حق تعالی و زهی خوشبختی که جوهره تلاشهایم در رنگی خوش متجلی گشت و توانست در میان اهل فن ،هنرمایه خوشرنگی شناخته شود

 بشکرانه این موهبت الهی و کسب پیروزی در این حرفه، آرزوی توفیق ادامه خدمات صادقانه و مطلوب در این مرکز صنعتی بدست اخلاف، آرزوی باطنی من است.

صادق کحالی

بنیانگذار شرکت رنگ و رزین خوش

(متاسفانه ایشان را در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و هفت از دست دادیم)

مشتریان ما از بهترین‌ها هستند

چشم‌انداز ما

آفرینش دنیایی زیباتر و دادن جلوه ای تازه و نو به زندگی انسانها، از طریق تولید رنگ های با دوام و رقابتی به عنوان برترین شرکت رنگ و رزین سازی در ایران و یکی از پنج شرکت برتر در خاورمیانه